Norske Kammersangere samlet i Akershus slotts borggård

Vårprogram

Vår­en 2024 har vi mye for­skjel­lig og mor­somt på programmet: 

Dan­marks­tur­ne’ 9.–12.mai 2024:

Kon­ser­te­ne avhol­des i Vor Frue Kir­ke i Aal­borg og i Kir­stens Kjærs Muse­um i Frøst­rup og har fått tit­te­len „Dona Nobis Pacem”. Vi frem­fø­rer bl.a Egil Hov­lands fagott­kon­sert „Agnus Dei” med Shei­la Pop­kin, fagot­tist i Aal­borg Symfoniorkester.

Om kon­ser­ten: „Dona Nobis Pacem” kan over­set­tes til „Giv os fred” og er en del av den litur­gis­ke tekst til Agnus Dei – „O Guds lam”. Hva betyr ordet „fred” i den­ne sam­men­heng? Hva betyr det for oss men­nes­ker i hver­da­gen? Kom­mer den­ne jord vi bor på noen­sin­ne til å opp­le­ve fred, og kan vi men­nes­ker fin­ne en fred og ro inne i os selv midt i en uro­lig ver­den? – Dis­se tan­ker om fred løf­ter koret frem i den­ne kon­ser­ten med musikk av Egil Hov­land, Hanna Hav­ry­lets, Mar­tin Åsan­der, m.fl.

***

  • Hov­lands „Agnus Dei” vil vi også syn­ge med fagot­tist Ådne Veite­berg Stål­sets på hans mas­ter­kon­sert på NMH sene­re i mai.

***

Vår­kon­sert: En ny him­mel.

Den­ne kon­ser­ten er en hyl­lest til jor­den vi bor på. Gjen­nom Per Lager­kvists teks­ter og musikk av Anna Ceder­berg får vi sto­re natur­be­skri­vel­ser, med en under­tone av vemod og alvor. Teks­te­ne rom­mer både gle­de, ro, håp og trøst, og dis­se følel­se­ne utfors­ker vi vide­re i musikk av blant and­re Tallis, Kvernd­okk, Nør­gård og Hav­ry­lets. Midt imel­lom dis­se følel­se­ne vil vi til slutt for­mid­le våre øns­ker om fred på jor­den, blant annet gjen­nom Franck Tiche­lis „Earth Song”.

Tid&Sted: Søn­dag 7. april i Nynors­kens hus, Rosen­krantz’ gate 8, Oslo. 

Bil­let­ter kjø­pes ved inn­gan­gen eller via Tick­et­Co her.
Voks­ne kr. 250,-; Stu­den­ter kr. 150,-
Barn under 16 år: gratis.

Kon­ser­ten er støt­tet av Oslo Kommune.

***

*** *** *** *** ***


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.