Norske Kammersangere samlet i Akershus slotts borggård

Vårprogram

Vår­en 2024 har vi mye for­skjel­lig og mor­somt på programmet: 

Vår­kon­sert: En ny him­mel.

Den­ne kon­ser­ten er en hyl­lest til jor­den vi bor på. Gjen­nom Per Lager­kvists teks­ter og musikk av Anna Ceder­berg får vi sto­re natur­be­skri­vel­ser, med en under­tone av vemod og alvor. Teks­te­ne rom­mer både gle­de, ro, håp og trøst, og dis­se følel­se­ne utfors­ker vi vide­re i musikk av blant and­re Tallis, Kvernd­okk, Nør­gård og Hav­ry­lets. Midt imel­lom dis­se følel­se­ne vil vi til slutt for­mid­le våre øns­ker om fred på jor­den, blant annet gjen­nom Franck Tiche­lis „Earth Song”.

Tid&Sted: Søn­dag 7. april i Nynors­kens hus. 

***

Dan­marks­tur­ne’ 9.–12.mai 2024:

Vi frem­fø­rer bl.a Egil Hov­lands fagott­kon­sert „Agnus Dei” med Shei­la Pop­kin på fagott. 

Hov­lands „Agnus Dei” vil vi syn­ge med fagot­tist Ådne Veite­berg Stål­sets på hans mas­ter­kon­sert på NMH sene­re i mai. 

***

*** *** *** *** ***


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.