Norske Kammersangere samlet i Akershus slotts borggård

Høst­kon­sert: Stem­me­ne som all­tid er der; Toner til jul

På den­ne høst­kon­ser­ten har vi et fint sam­ar­beid med Viken Vokal.
«Stem­me­ne som all­tid er der», refe­re­rer til teks­ter fra man­ge århund­rer – av dik­te­re som har etter­latt seg fel­les­men­nes­ke­li­ge avtrykk som frem­de­les bidrar til å for­me vår vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning. Anton Bruck­ner, Johan­nes Brahms, Max Reger, Mau­rice Duru­flé, Knut Nystedt, Ralph Vaug­han Wil­liams, Bjørn Kru­se har gjen­skapt stem­me­ne gjen­nom kor­mu­sikk. Kon­ser­ten avslut­tes med «Alt mitt håp» av den ukrains­ke kom­po­nis­ten Hanna Havrylets. 

Gus­taf Mar­tin­son er diri­gent og kunst­ne­risk leder for Nors­ke Kam­mer­san­ge­re.
Njål Spar­bo er diri­gent og kunst­ne­risk leder for Viken Vokal.

Kon­ser­ten er støt­tet av Oslo kom­mu­ne og Nor­ges Kor­for­bund Oslo-Akershus

Kon­ser­ten avhol­des i Pau­lus kir­ke i Oslo 25. novem­ber kl. 19.00.

Kjøp bil­let­ter på Tick­et­Co eller ved inn­gan­gen. Vel­kom­men!

*** *** *** *** ***

Årets Toner til jul-kon­ser­ter blir som sed­van­lig i Bryn kir­ke i Bærum den 9. desem­ber, og Mar­ga­re­ta­kyr­kan den 16. desem­ber, beg­ge kl. 18.00.

Nors­ke Kam­mer­san­ge­re invi­te­rer til årets ”Toner til jul”. I den­ne kon­ser­ten frem­fø­rer vi både nye san­ger og klas­si­ke­re fra korets jule­re­per­toar. Blant annet får du høre farts­fylt musikk av Bob Chil­cott, svensk folke­mu­sikk i arran­ge­ment av Otto Ols­son, ”Jesu Par­vu­le” av den ame­ri­kans­ke jazz­mu­si­ke­ren Alfred Burt, og det som etter hvert er blitt en del av de tra­di­sjo­nel­le jule­lå­te­ne, Anne Gre­te Preus’ ”Når him­me­len fal­ler ned”.

Hjer­te­lig vel­kom­men til en variert og stem­nings­full førjulskonsert!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.