Ned i ves­ter: Egil Hov­lands AGNUS DEI for fagott og kor

Webannonse Egil Hovland Fagott Ådne Veiteberg Stålsett

Kam­mer­san­ger­nes høst­kon­sert «Ned i ves­ter» avhol­des i Mar­ga­re­ta­kyr­kan i Oslo søn­dag 23. okto­ber kl. 19.00.  

På pro­gram­met står bl.a fle­re verk av Egil Hov­land som «Agnus Dei» for kor og fagott, en sal­me av Edvard Grieg og alt­så
den vak­re folke­to­nen «Nedi ves­ter soli gla­der», for å nev­ne noe.

Med oss har vi fagot­tist Ådne Veite­berg Stålsett.

Kon­ser­ten er støt­tet av Oslo musikk­råd og Akti­vi­tets­mid­ler for kor.

Vel­kom­men!

***
På vår «Toner til jul»-kon­sert vil vi ta frem tra­di­sjo­nell jule­mu­sikk for å ska­pe den ret­te stem­nin­gen inn mot høy­ti­den, men også fine arran­ge­men­ter av nåle­ven­de kom­po­nis­ter og arran­gø­rer. Tra­di­sjo­nen tro hol­der vi to kon­ser­ter, først i Bryn kir­ke i Bærum 2.desember og i Mar­ga­re­ta­kyr­kan 4. desember.