Ned i ves­ter: Egil Hov­lands AGNUS DEI for fagott og kor

Webannonse Egil Hovland Fagott Ådne Veiteberg Stålsett

Kam­mer­san­ger­ne vår­kon­ser­ten 2023 ble avholdt i april i Det Gam­le Råd­hus i Oslo og var en „Ouver­tu­re til vår­en”, med hva den kan rom­me. Vi sang Mon­te­ver­dis „Ses­ti­na” og ver­ker av Brit­ten, Park­mann, Mar­tin­son – Shake­spea­res og Boyes tekster

Kam­mer­san­ger­nes høst­kon­sert 2022 «Ned i ves­ter» ble avholdt i Mar­ga­re­ta­kyr­kan i Oslo søn­dag 23. okto­ber kl. 19.00.  

På pro­gram­met sto bl.a fle­re verk av Egil Hov­land som «Agnus Dei» for kor og fagott, en sal­me av Edvard Grieg og alt­så
den vak­re folke­to­nen «Nedi ves­ter soli gla­der», for å nev­ne noe.

Våre jule­kon­ser­ter, „Toner til jul” blir hvert år avholdt i Bryn kir­ke i Bærum samt i en av Oslos kirker.