Kam­mer­san­ger­ne på turné

Koret har de sene­re åre­ne vært på fle­re tur­neer og plan­leg­ger en Dan­marks­tur vår­en 2024, der vi vil fram­føre Egil Hov­lands „Agnus Dei” for fagott og kor.

Tid­li­ge­re har vi bl.a vært på tur­né til Tallinn i et sam­ar­beid med Tallinn Cham­ber Chor, og til Lom hvor koret had­de med seg fele­spil­le­ren Bjørn Kåre Odde.

Vår­en 2022 tok vi en tur til Tromsø med vårt pro­gram «Toner i nord». Vi had­de med oss låter som hyl­ler vår­en og håpet og ser­ver­te and­re som viser lan­dets nord­li­ge og gans­ke ukjen­te kul­tur­mang­fold, som kvensk musikk.

Vi fikk med oss loka­le, dyk­ti­ge musi­ke­re: Kris­tin Mel­lem på fio­lin og Anni­ma­ri Pel­li på orgel.

Kon­ser­te­ne ble avholdt i sel­ves­te Ishavska­te­dra­len (med 12sek etter­klang!) og ute på en for­blåst øy i Hil­les­øy kir­ke fra 1889.

Det var en gjeng gla­de san­ge­re under Tromsøs mid­natts­sol som mal­te snø­dek­te tin­der i gull og rosa. 

Vi avrun­det tur­ne­en i Akers­hus Slotts­kir­ke, som ble avslut­nings­kon­ser­ten med diri­gent Ale­jan­dro Pan­ce, før så alt­så Gus­taf Mar­tin­son over­tok diri­gent­pin­nen fra høs­ten 2022 av.