Kategori: Dirigent

Gjel­der den for en hver tid akti­ve diri­gent. Diri­gen­ter som har slut­tet får byt­tet kate­go­ri til: Historikk.

  • Gustaf Martinson

    Gus­taf Martinson 

    Gustaf Martinson er utdannet i kordireksjon og klassisk sang ved Norges Musikkhøgskole. Han studerer nå kirkemusikk og til organisteksamen ved NMH og tar Praktisk Pedagogisk utdanning på deltid.