Kategori: Dirigent

Gjel­der den for en hver tid akti­ve diri­gent. Diri­gen­ter som har slut­tet får byt­tet kate­go­ri til: Historikk.

  • Gus­taf Martinson 

    Gustaf Martinson (f. 1995) er Norske Kammersangeres dirigent siden 2022. Han er utdannet kordirigent, sanger, organist og musikkpedagog fra Norges Musikkhøgskole.